Vergoedingen

Tarieven per 1 januari 2020

Met verwijzing

De behandeling van een diëtist wordt vergoed door de Zorgverzekeringen. In de basisverzekering is hiervoor 3 uur opgenomen. Dit wordt verrekend met uw eigen risico (€385). Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico. 

Na deze 3 uur heeft u mogelijk nog een aanvullende verzekering die een vergoeding biedt.

Ketenzorg

Dieetbehandeling kan vergoed worden vanuit de ketenzorg wanneer er sprake is van Diabetes Mellitus, COPD (Chronische longaandoeningen) of CVRM (Hart- en vaatziekten).  Vergoeding vanuit de ketenzorg gaat niet van het verplicht eigen risico af. Uw huisarts of praktijkondersteuner kan u vertellen of u verwezen kunt worden via de ketenzorg.

Raadpleeg uw ziektekostenpolis voor uitgebreidere informatie.

Het tarief kan per zorgverzekeraar verschillen, afhankelijk van het contract wat ik met betreffende zorgverzekeraar overeengekomen ben.

Behandeltijd


Dieetbehandeling bestaat uit een consult op het spreekuur of een bezoek aan huis. 

Een deel van die 3 uur gebruiken wij voor administratie. Dat is ongeveer 1/3 deel. Die administratie bestaat uit het bijhouden van je dossier, rapporteren naar de huisarts of een andere verwijzer, soms het maken van een dagmenu en/of het berekenen van je voedingsbehoefte, bestellen van medische drinkvoeding, overleg met andere zorgverleners (denk hierbij aan wijkverpleging, de fysiotherapeut of praktijkverpleegkundigen) of met mantelzorgers of familieleden.

Deze tijd wordt ‘individueel dieetvoorschrift’ genoemd.

Voor huisbezoeken bestaat daarnaast een toeslag ongeacht reisafstand en reistijd.

Zonder verwijzing

U kunt bij de meeste verzekeringen ook zonder verwijzing bij ons terecht en ook dan wordt het vergoed (raadpleeg hiervoor uw polis).

Met de meeste zorgverzekeraars hebben wij een contract.

Maar omdat door de te lage vergoeding van enkele zorgverzekeraars geen kwalitatieve goede zorg geleverd kan worden heeft Henriette Verhoeven geen contract met CZ, Caresq (Caresco, Aevitae (EUCARE), VRZ (ONVZ, ENO, Zorg en Zekerheid). U krijgt dan slechts een gedeelte van het bedrag vergoed. Vraag het na bij het maken van een afspraak.


Voor voedings- en dieetadviezen die niet vergoed worden door uw zorgverzekering gelden de volgende tarieven :

1e consult:
ca. 60 minuten€ 74.77
Individueel dieetvoorschrift  € 37.38
Vervolgconsult (afhankelijk van
tijdsinvestering):
Ca. 30 minuten € 37.38
Ca. 15 minuten € 18.71
Groepsbehandeling: tarieven per
persoon als hierboven beschreven.
Toeslag voor huisbezoek  € 31.47
Niet nagekomen / niet tijdig afgezegde
afspraak:
Afhankelijk van gereserveerde tijd vanaf € 18.71

Bij niet-tijdige betaling wordt een herinnering gestuurd. Hiervoor worden administratiekosten in rekening gebracht.

Last Updated 05-01-2020