Wat doen wij

Als u de eerste keer komt… 
Een eerste consult duurt ongeveer 1 uur. In een persoonlijk gesprek worden uw voedingspatroon, leefgewoonten en beweging nagevraagd. Dit is voor ons van belang om uiteindelijk tot een voedings/dieetadvies ‘op maat’ te kunnen komen.

Afhankelijk van uw ziektebeeld dan wel uw persoonlijke wensen kan in overleg een voorbeelddagmenu voor u worden gemaakt. Ook uw leefgewoonten, beweging e.d. komen meestal ter sprake.  

Vervolgconsulten 
Afhankelijk van het dieet, het doel en uw persoonlijke behoefte aan begeleiding kunnen één of meerdere vervolgconsulten worden afgesproken. Vervolgconsulten duren meestal 15 of 30 minuten.

Tijdens dit gesprek wordt nagegaan welke problemen en/of moeilijkheden u met de toepassing van het advies in de praktijk bent tegengekomen. Samen met u zullen hiervoor naar oplossingen worden gezocht.

Ook zal worden ingegaan op uw vragen rondom het voedings-/dieetadvies. Het advies kan naar aanleiding hiervan worden bijgesteld, immers: haalbaarheid staat voorop. Onderwerpen zoals uit-eten, inkopen doen, informatie op etiketten e.d. kunnen ter sprake komen. Ter ondersteuning ontvangt u schriftelijke informatie die afgestemd is op uw persoonlijke situatie.

Verwijzing 
U kunt ook  zonder verwijzing terecht.

De diëtist is er voor alle voedingsvragen! 

Ook met de volgende vragen kunt u bij ons terecht:

  • Eet ik wel gezond?
  • Ik eet vegetarisch, doe ik dit op een gezonde manier?
  • Ik sport veel, moet ik anders eten?
  • Hoe val ik op een gezonde manier af en kan ik een blijvend lager gewicht handhaven?
  • Koolhydraatarm eten? Hoe doe je dat?
  • Fodmapdieet? Is dat iets voor mij?

Bent u niet tevreden?

• Ik probeer er alles aan te doen om goede zorg te verlenen. Als u toch  een klacht heeft, bespreek dit dan eerst met mij.

• Een klacht die niet onderling kan worden opgelost, kunt u indienen bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris via bemiddeling@quasir.nl. De onafhankelijk klachtenfunctionaris bekijkt uw klacht, geeft advies over het indienen van een klacht, helpt bij het formuleren ervan en zoekt naar een oplossing

• Is uw klacht niet naar tevredenheid opgelost  dan kunt uw klacht indienen bij Geschilleninstantie Zorggeschil (GZ) , via info@zorggeschil.nl . Kijk voor meer informatie op www.zorggeschil.nl.

De geschilleninstantie staat onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. De commissie probeert alsnog tot een oplossing te komen. Een uitspraak van de geschillencommissie is bindend, zowel voor de zorgverlener als voor u. In bepaalde gevallen kan de commissie een schadevergoeding toekennen. Hiervoor betaalt u € 50,- als tegemoetkoming in de kosten. Als u ook een schadevergoeding eist, is dit € 100,-. Deze kosten moet u betalen, ongeacht of u al dan niet in het gelijk wordt gesteld. In uitzonderlijke gevallen kan de commissie de verplichting tot een bijdrage kwijtschelden.